Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Doučování žáků

 

Název projektu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cíl: Žáci, kteří nastoupili do tercie, strávili více než rok na distanční výuce v důsledku pandemie covid-19. Nabízené doučování žákům pomůže k upevnění matematických poznatků a dovedností z této doby a tím i snazší zvládnutí nového učiva.

Financování: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Informace ve formátu PDF