Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022 – OKRESNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda 2022 – okresní kolo

26. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z9 se soutěže zúčastnili čtyři studenti z kvarty A. Soutěž vyhrál Michal Horský, který získal 10 bodů. O bod méně získala a 2. místo obsadila Magdalena Kivohlavá. Dále soutěžili Vo Huy (4. místo) a Matěj Adam (5. místo).

12. dubna 2022 proběhla okresní kola pro další kategorie.

V kategorii Z8 zvítězil Karel Poslík z tercie A. Na třetím místě skončil Michal Hampl (tercie B). Čtvrté místo obsadila Natálie Manoušková z tercie A. O páté místo se dělili Martin Jáchymovský a Sebastian Zetocha (oba z tercie A). Dále soutěžili Dagmar Řezáčová a Vít Papay z tercie B.

V kategorii  Z7 se nejlépe umístil Tomáš Hrdlička na třetím místě. Soutěže se dále zúčastnili Tomáš Kreuzman, Jan Nejedlý, Štěpánka Bigasová a Magda Cariková (všichni jsou studenti ze sekundy A).

Kategorie Z6  byla velmi silně obsazena. Z naší školy se soutěže zúčastnilo sedm primánů. Nejlepší v celém okrese byl Jáchym Turner. Na 3. místě skončila Andrea Votípková. Na čtvrtém místě se umístila Barbora Hlavatá. O místom páte se dělili Daniel Hořejší a Anna Trnková.Soutěže se dále zúčastnili Jan Hořejší a Lenka Věnečková.

Blahopřejeme všem úcastníků k jejich úspěchu.