Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDÁNÍ ODMĚN Z HLÁVKOVY NADACE ZA ŠK. ROK 2020/21

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Předání odměn z Hlávkovy nadace za šk. rok 2020/21

V pátek 11. 2. 2022 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn studentům vyššího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti a také za složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek vyšších úrovní ve školním roce 2020/21.

Jednalo se o finanční odměny z trvalého legátu 80 000,- Kč ročně, který naše škola získává z prostředků Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceněno bylo celkem 60 studentů, kteří dosáhli velmi pěkných umístění jak v krajských, tak i celostátních kolech soutěží.

Slavnostní předávání bylo doplněno malým hudebním vystoupením v podání studentů naší školy. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

Další fotografie zde...