Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČT:D UŽ TAM BUDEM?

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

ČT:D Už tam budem?

V pondělí 7. 3. vyrazil tým složený z 5 kluků třídy V4.A do Ostravy soutěžit v „Už tam budem“. Naši kluci se nenechali zaskočit záludnými otázkami a úkoly pana továrníka a doprovázeni skopičinami pana Ducháčka prokázali jak všeobecné znalosti, tak fyzické schopnosti. Soupeřem jim byl tým kvartánů z Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě.

Kromě zážitku ze soutěže si kluci přivezli i zkušenost z celodenního natáčení dětského pořadu. Měli šanci zažít si skutečnou práci herců.

Pořad můžete shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12468336501-uz-tam-budem/422234100211013/

Soutežní tým

Při chemii

Se skafandrem