Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGICKÉM JAZYCE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo soutěže v angickém jazyce

Okresní kolo této soutěže se již tradičně konalo na sušickém gymnáziu. Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa.

Kategorie IIIA (1. – 3. ročník/ kvinta – septima)

1.     místo: Michaela Skálová, SpB

2.     místo: Pavla Maříková, SpA

3.     místo: Yasmin Steinerová, SxA

Kategorie IIB (tercie – kvarta)

1.     místo: Ivana Smáhová, KA

2.     místo: Jakub Sedláček, KA

Kategorie IB (prima – sekunda)

2.     místo: Anna Králová, SA

3.     místo: Magdaléna Ráčková, PA