Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BESEDA NA TÉMA UDRŽITELNOSTI SPOTŘEBY, ENERGIÍ A MOBILITY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Beseda na téma udržitelnosti spotřeby, energií a mobility

EUROPE DIRECT Klatovy ve spolupráci s European Climate Pack uspořádalo pro naše gymnaziální studenty 16/3 online besedu formou Peer Parliamentu na téma udržitelnosti spotřeby, energií a mobility.

Studenti diskutovali různé návrhy řešení problémů a pak o nich hlasovali v prostředí mentimeteru. Výsledky jejich hlasování budou zveřejněny na portále Konference o budoucnosti Evropy.

Virtuální on-line akce probíhala velmi živě - našim studentům z kvinty A z kvarty A (v roli připravených dobrovolníků) i panu Martinu Dolinskému z Bratislavy (2 hodinová akce probíhala ve slovenštině) patří velké díky!

Odkaz na web EUROPE DIRECT KLATOVY: zde naleznete fotky z akce.

Za komisi OV a ZSV Mgr. Kristýna Čerbová