Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PÉČE O (SVOU) DUŠI V NÁROČNÉ DOBĚ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Péče o (svou) duši v náročné době

Zvu vás všechny - bez rozdílu věku - na další online besedu, tentokráte s dětskou psycholožkou, Mgr. Pavlou Janskou na téma:

Péče o (svou) duši v náročné době

aneb Jak (pře)žít výzvy a hrozby současných událostí

- Jak zvládat úplně nové náročné situace, kde hledat pomoc pro sebe i své blízké, když je nám těžko a jak si člověk může pomoci sám?

Beseda je určena především pro studenty. Zváni jsou i učitelé a rodiče, ale téma je hlavně pro "dětské" duše. Pozvat můžete také své přátele, kamarády, kterým by tato beseda mohla v něčem pomoci nebo je mohla jinak zaujmout.

On-line beseda proběhne již v pondělí 4. dubna 2022 od 17 hodin.
Odkaz pro připojení najdete v QR kódu na přiloženém letáčku nebo zde:
https://1url.cz/HKAQg

Besedu bude spolumoderovat jedna z vás - můžete se mi ještě přihlásit, pokud byste se chtěli také aktivně zapojit. Z otázek, které jste mi někteří poslali předem, vyplývá, že se bude jednat o besedu "na tělo" - online forma by v tomto měla být výhodou právě v tom, že zaručuje jisté soukromí, jistou anonymitu a důvěrnost.

Více informací na webu Europe Direct Klatovy:
https://www.europedirect.cz/aktuality/detail/9736

Těším se na vás!

Za komisi OV a ZSV Mgr. Kristýna Čerbová