Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PREZENTIÁDA 2022

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Prezentiáda 2022

Chtěla bych poblahopřát žákům našeho gymnázia, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže „Prezentiáda“. V letošním roce se soutěže zúčastnil jeden tým z nižšího gymnázia a jeden tým z vyššího gymnázia.

Tým žáků sekundy ve složení Štěpán Duda, Filip Dundr a Jakub Hrdlička se umístil na krásném čtvrtém místě, což je pro tým výzva, aby se příští rok probojovali na vyšší příčku.

Tým K@K ve složení Kamila Stinglová a Quang Jakub Duong Hong ze septimy B se stali vítězi krajského kola v kategorii středních škol, postupují tedy do celonárodního finále (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska).

Popřejme týmu Kamily a Jakuba hodně štěstí, tvůrčí inspiraci a dobrá témata ve finále, které se bude konat 22. dubna v Praze. Konkurence je každoročně velmi silná, proto držme našemu týmu palce, aby dosáhl svého cíle, tedy dostat na stupně vítězů.

Za komisi českého jazyka literatury

Mgr. Alena Písaříková, školní garant soutěže