Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKA POMÁHÁ

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnaziální padesátka pomáhá

Velmi nás těší, že se po nucené přestávce podařilo obnovit spolupráci s Diakonií Západ a že se naše turistická akce může opět zapojit do projektu "Voda pomáhá". V cíli Gymnaziální padesátky bude připraven stánek, kde se každý může za minimální částku 30 Kč občerstvit balenou pramenitou vodou anebo si zakoupit některý z charitativních předmětů. Je skvělé, že účastníci pochodu mají možnost po absolvování mnoha kilometrů v cíli uhasit svou žízeň a zároveň přispět na dobrou věc. 

 

Charitativní kampaň „Voda pomáhá“ pomáhá tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnosti od státu, kraje či obcí. Peněžité příspěvky získané veřejnou sbírkou Diakonie Západ rozděluje tzv. "Projektům na vodě". Tyto projekty jsou různorodé aktivity (např. nákup pomůcek a vybavení, zajištění terapeutického programu, přeprava klientů apod.), které jsou nepostradatelné v péči o klienty, ale není možné hradit je z dotací. 

 

Součástí Diakonie Západ je i denní stacionář Kvítek, který působí přímo v našem městě. Stacionář Kvítek pro osoby s postižením poskytuje své služby v Klatovech, ale mohou ji využít klienti z celých západních Čech.

Další informace naleznete zde... 

 

Jsme rádi, že každý, kdo absolvuje svoji gymnaziální trať, může k radosti z aktivně prožitého dne přidat i dobrý pocit z pomoci postiženým spoluobčanům.

 Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat!