Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NAŠE STUDENTKY MAJÍ BYSTRÉ HLAVY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Naše studentky mají BYSTRÉ HLAVY

Soutěž BYSTRÉ HLAVY (orig. název „Helle Köpfe“) je soutěž pořádaná Goethe-Institutem. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Přestože by se podle zastřešující organizace a původního německého názvu mohlo zdát, že v případě Bystrých hlav jde o jazykovou soutěž zaměřenou na zvládnutí německého jazyka, jde o soutěž propojující přírodovědné a technické obory.

Na letošním celorepublikovém finále konaném 21. dubna 2022 v pražském sídle Geothe-Institutu se sešli finalisté ze všech koutů naší republiky, aby předvedli své projekty z fyziky, chemie, biologie, matematika nebo informatiky. Účast mezi těmito úspěšnými finalisty si pochopitelně naše gymnázium nemohlo nechat ujít a mělo své zastoupení hned se dvěma projekty:

  • Za technické obory se zde prezentovaly studentky Gabriela Bělochová a Terezie Mikešová se svým projektem stavby autonomní meteorologické stanice, kterou od svého úspěchu v Technické olympiádě Plzeňského kraje (psali jsme dříve) nově přebudovaly a v mnoha ohledech ještě zdokonalily.


Foto: Věra Břečková; © Goethe-Institut  • Za oblast biologie se zde prezentovala studentka Jana Hamplová se svou samostatnou prací z oblasti hydrobiologie. A protože budova Goethe-Institutu stojí na břehu Vltavy, nedalo se této nadšené badatelce zabránit v její vášni k hydrobiologii a ihned ve zdejším vodním toku začala nabírat biologické vzorky pro svůj další výzkum.Po předchozím období, kdy byly obhajoby a prezentace vedeny on-line formou, došlo (konečně!) na živé prezentace a názorné ukázky soutěžních prací. Díky tomu, že jedním z porotců byla ředitelka Goethe-Institutu Sonja Griegoschewski, nakonec došlo i na tu očekávanou němčinu!

Kvalita všech prezentovaných projektů byla skutečně ohromující, což uvrhlo odborné porotce do nezáviděníhodné situace. Ani šíře záběru do mnoha zpracovaných oborů jim jejich nelehký úkol nikterak neulehčovala. Byla skoro škoda, že všechny tyto různorodé studentské práce byly hodnoceny dohromady v jediné společné kategorii, neboť vítěz mohl být jen jeden. A zvítězit chtěli opravdu všichni. Kromě obligátní slávy a hodnotných cen vítězové soutěže získají letní jazykový kurz v Německu, kde se nejen budou učit německy, ale především poznají Německo z pohledu vědy a výzkumu.

Právě díky zmíněné vysoké kvalitě všech prezentovaných studentských prací bylo téměř nemožné dopředu jakkoliv předvídat závěrečné umístění kteréhokoliv z projektů, tedy ani našich studentek. Lze tedy říci, že následné závěrečné vyhlášení výsledků bylo pro nás neočekávaně milým překvapení!

Na třetím místě se umístily studentky Gabriela Bělochová a Terezie Mikešová, studentka Jana Hamplová se umístila ještě o příčku lépe, tedy na druhém místě.

Oběma našim týmům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Jejich nezpochybnitelně úspěšné umístění opět dokazuje, jak se vyplácí něco dělat se zájmem a z pohledu školy třeba i navíc ve volném čase, než se jen spokojit s teoretickými školními znalostmi a jedničkami na vysvědčení.