Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy našich studentů v matematických soutěžích

Naši studenti se probojovali okresním kolem až do kola krajského.

V Matematické olympiádě kategorie B obsadil Tomáš Červený ze sexty B 4. místo v krajském kole.

Dále probíhaly soutěže v oboru finanční gramotnost. Obě družstva zvítězila v okresním kole. Dužstvo nižšího gymnázia studentů kvarty A ve složení Jakub SedláčekŠtěpán Stichenwirth a Vo Huy Hoang bylo v krajském kole třetí.

Studenti vyššího gymnázia Tomáš Nováček a  Hoang Viet Pham (oktáva A) s Ondřejem Nováčkem (septima A) skončili v kraji čtvrtí.