Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ: JOM HA-ŠOA 2022

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí: Jom ha-šoa 2022

28. duben od 14.00 hodin = Veřejné čtení jmen obětí holocaustu = maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.

Hlavní ideou akce je šířit povědomí o holocaustu – šoa jako významné historické zkušenosti, která zasáhla do vývoje naší společnosti a zároveň ukázala krajní důsledky projevů rasismu, ke kterým vedla nacistická politika netolerance a nenávisti.

Zásadním motivem akce je propojovat historické vědomí se současným děním ve společnosti, upozorňovat na dodržování lidských práv a působit formou osvětové veřejné akce preventivně proti šíření a projevům antisemitismu a rasismu zejména mezi mladou generací.

U pomníku „Zmizelý svícen“ v blízkosti bývalé klatovské synagogy také studenti naší školy obdrželi seznam jmen se stručnými osobními údaji židovských občanů, kteří před válkou žili společně s ostatními. Jména pak přečetli do mikrofonu a tak symbolicky vrátili oběti bezpráví do naší společné paměti.

Tímto bychom chtěly poděkovat studentům třídy V5A za důstojnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dagmar Protivová a Ing. Zuzana Palátová

 

Fotografie v naší fotogalerii zde...

Foto: Pavel Havlovič