Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HISTORICKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ATLETEK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Historický úspěch našich atletek

Družstvo Gymnázia Klatovy v kategorii starších žákyň zvítězilo v republikovém finále soutěže Atletický čtyřboj, které se konalo 13.10. 2022 v Opavě a vybojovalo tak ohromující historický sportovní úspěch pro naší školu. 

  

Naši školu reprezentovaly Kristýna Hozmanová, Dagmar Řezáčová, Martina Chalupová, Lucie Chalupová a Aneta Vítovcová.

 

Kristýna Hozmanová navíc získala senzační první místo i v kategorii jednotlivkyň, Dagmar Řezáčová obsadila v individuální kategorii čtvrté místo.

  

Děkujeme za vzornou reprezentaci a G R A T U LU JE M E !