Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LETOŠNÍ MASO BYLO „MASO“!

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Letošní MaSo bylo „maso“!

V květnu se tři čtyřčlenné týmy nižšího gymnázia zúčastnily matematické soutěže MaSo, kterou pořádá MFF UK v Praze. Soutěž probíhala současně na 8 místech republiky a zúčastnilo se jí celkem 231 družstev.

Za naši školu bojovaly tyto týmy:

  • Salámi(sti): Huy Hoang Vo, Michal Hampl, Karel Poslík, Tomáš Kreuzman
  • Svíčková: Veronika Černá, Michal Horský, Dagmar Řezáčová, Andrea Votípková
  • Noname: Štěpán Stichenwirth, Matěj Skřivan, Martin Jáchymovský, Jáchym Turner

Naše týmy ve velké konkurenci obstály a z Plzně si přivezli kromě věcných cen mnoho zážitků.

Text a foto EK

Další fotografie z akce.