Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH ALŽBĚTY KŘIVOHLAVÉ – 1. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE SOČ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vynikající úspěch Alžběty Křivohlavé – 1. místo v celostátním kole SOČ

Celostátní kolo SOČ: Kutná Hora 10. – 12. 6. 2022

1. místo – Alžběta Křivohlavá
Obor č. 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce: Dva klatovské opisy Domine ad Ad juvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba

14. místo  – Jakub Vyskočil
Obor č. 7: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Název práce: Vyhodnocení přírůstku váhy jehňat ovce šumavské


Blahopřejeme!