Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNAZIÁLNÍ LAŤKA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnaziální laťka

Ve středu 22.6. se konal přebor nižšího gymnázia ve skoku vysokém. Soutěž proběhla ve výškařském sektoru na atletické dráze u tělocvičny. Gymnaziální laťky se zúčastnilo celkem 17 dívek a 8 chlapců. Závodilo se ve dvou kategoriích: prima+sekunda a tercie+kvarta. K vidění byly kvalitní výkony a tak se o atletickou budoucnost nemusíme na gymnáziu obávat.

 

V kategorii mladších dívek zvítězila Kateřina Goldschmiedová před Eliškou Grösslovou a Annou Gajdošovou, které shodně obsadily stříbrnou pozici. Mezi staršími děvčaty byla nejlepší Kristýna  Hozmanová před Dagmar Řezáčovou.

 

Mezi chlapci byl nejlepší Alexandr Ševčík, za ním skončili Matouš Drnec a Filip Čipera.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii... 

                                                                                                                                                      Připravil Roman Sedláček