Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ ČTYŘLETÉHO STUDIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Adaptační kurz 1. ročníků čtyřletého studia

Termín: po 5. 9. - čt 8. 9. 2022

Odjezd autobusem: 5. 9. v 10.00 od školy do obce Rybník, sraz v 7.55 h ve škole

Příjezd: 8. 9. kolem 15.00

https://www.obec-rybnik.cz  

Účelem adaptačního kurzu je usnadnit žákům přechod ze základní školy na gymnázium, dát příležitost seznámit se navzájem a s třídním učitelem, nastartovat tvorbu dobrého a spolupracujícího třídního kolektivu. Součástí kurzu jsou všechny základní informace a prezentace o činnosti školy, o učebních plánech, možnostech školních i mimoškolních aktivit, přednáška "Jak studovat" a samozřejmě také aktivity sportovní, zábavné a poznávací.

Ubytování: Pokoje s vlastním nebo společným sociálním zařízením - https://www.rybnik-ceskyles.cz/
Stravování: Plná penze včetně pitného režimu.

Cena pro účastníky: 1500 Kč

Kontakt na vedoucího kurzu Mgr. Rudolfa Salvetra: rsalvetr@gym-kt.cz, 732 858 978.

Doporučené vybavení: oblečení pro pobyt v přírodě a sport vhodné pro různé typy počasí (doporučujeme pláštěnku, funkční prádlo a dobré boty), plavky, věci osobní hygieny, čepice, čelovka nebo baterka, oblečení pro pobyt v penzionu včetně přezůvek, malý batoh, láhev na pití, poznámkový blok a psací potřeby, karta zdravotní pojišťovny. Vhodný je hudební nástroj.

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte nebo pošlete do sekretariátu školy nebo pošlete sken mailem na iburesova@gym-kt.cz do 10. 8. 2022.

Ve stejném termínu pošlete platbu 1500 Kč na účet školy č. 9824010237/0100, var. symbol 40, zpráva pro příjemce: AK, jméno a příjmení žáka.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti (vystaví lékař) a prohlášení o bezinfekčnosti odevzdá žák třídnímu učiteli v den odjezdu.

Přihláška

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte 

Prohlášení bezinfečnosti