Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ VYHRÁLA KVARTA A

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Turnaj v přehazované vyhrála kvarta A

V úterý 28.6. 2022 se ve sportovním areálu naší školy konal turnaj v přehazované. Soutěž byla určena pro dívky nižšího gymnázia a celkem se klání zúčastnilo 44 hráček ze 6 tříd. Nejvíce se dařilo reprezentantkám třídy KA, které ve velmi vyrovnaném finále porazily soupeřky ze třídy TA.

 

Konečné pořadí tříd:

1. KA

2. TA

3. TB

4. SA

5. KB

6. PA 

Všem účastnicím děkujeme za účast a vítězkám blahopřejeme!

Poděkování za pomoc s organizací turnaje patří i Alžbětě Nové, Klingerové Aleně a Matuškové Kláře ze SxA. 

 

Složení vítězného týmu KA: Veronika Černá, Hana Hronková, Lucie Chaloupková, Kateřina Nehézová, Aneta Náměstková, Ivana Smáhová a Agáta Pospíšilová.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde...