Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VZPOMÍNKA NA PROFESORA HALÍŘE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vzpomínka na profesora Halíře

28. 6. v předvečer Halířova memoriálu navštívila skupinka pedagogů a dvou atletek z našeho gymnázia hrob profesora Halíře na klatovském hřbitově, aby zde položila květinu pro uctění jeho památky. Jmenovaný byl profesorem matematiky a tělesné výchovy na našem gymnáziu. 29. 6. 1942 byl popraven nacisty ve Spáleném lese u Klatov. V den konání tradičních atletických závodů – Halířova memoriálu – uplynulo přesně 80 let od tohoto odporného válečného zločinu.

Této pietní akce se zúčastnil ředitel školy s oběma zástupci, jedním vyučujícím tělesné výchovy a dvěma studentkami.