Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTOVÝ TÝDEN ERASMUS+ BEE IMPORTANT VE ŠPANĚLSKU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projektový týden ERASMUS+ Bee important ve Španělsku

27. 03. 2022 - 03. 04. 2022

První den

Program jsme zahájili přednáškou o včelách a o tom, jak hasiči odchytávají včelí roje. Po přednášce bylo občerstvení s místními sladkostmi “churros con chocolate”.
Navštívili jsme muzeum, kde jsme se dozvěděli o německých kořenech některých obyvatel La Carloty.
Den jsme zakončili návštěvou místní továrny na zpracování oliv.

Druhý den

Návštěva města Sevilla a prohlídka s průvodcem. Památky: Plaza de Espana, Catedral de Sevilla, Alcazar atd.

Třetí den
Ráno proběhl workshop o včelách. Návštěva hradu Almodovar z VIII. století.

Čtvrtý den
Výlet do přímořského přístavního města Málaga. Prohlídka s průvodcem. Rodné město Pabla Picassa.

Pátý den
Plánovanou část naší návštěvy jsme zakončili prohlídkou pozoruhodné stavby: Mezquita-Catedral de Córdoba, která je původně středověkou mešitou ve španělské Córdobě.

Kvůli posunutí odletu ze strany aerolinek o jeden den jsme sobotu strávili prohlídkou Madridu. Domů jsme se vraceli v neděli.

Musím velmi ocenit organizaci programu návštěvy ze španělské strany. Program byl velmi pestrý a zajímavý a naši studenti měli možnost komunikovat po celou dobu ve španělštině. Důkladně si tak procvičili své jazykové znalosti a získali přátele se kterými i nadále zůstávají v kontaktu.

Susy Poulová