Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ 1.A A 1.B PROBĚHL NA JEDNIČKU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Adaptační kurz 1.A a 1.B proběhl na jedničku

Od 5. 9. absolvovaly nové třídy čtyřletého studia adaptační kurz v příhraniční oblasti v obci Rybník na Domažlicku.

Celý kurz provázelo příjemné počasí, které nám umožnilo realizovat celou řadu seznamovacích aktivit, koupání, turistické výlety a sportovní hry.

Kromě poznávání okolí v rámci výletů byla pro žáky připravena také přednáška za pomoci odborníka z CHKO Český les. Navíc si žáci vyslechli také prezentace, které jim přiblížily fungování školy, systém volitelných předmětů a další užitečné záležitosti.Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde