Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ K 210. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den otevřených dveří k 210. výročí založení Gymnázia


Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří u příležitosti 210. výročí založení Gymnázia J. Vrchlického, který se bude konat v sobotu 5. listopadu v prostorách školy.

Během úvodní části s vedením školy v aule Vám bude představena historie i současnost školy, následovat bude vlastní prohlídka.

Na úvodní část Vás srdečně zveme v následujících časech:

9.00 hod., 10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod., 14.00 hod., 15.00 hod., 16.00 hod.

Vstup do auly bude možný hlavním vchodem nebo ze Žižkovy ulice přes dvůr.

Tento Den otevřených dveří je určen absolventům školy i široké veřejnosti.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium se uskuteční 6. prosince.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Václav Vogeltanz – ředitel školy

Mgr. Rudolf Salvetr – statutární zástupce ředitele

RNDr. Václav Skřivan – zástupce ředitele

Kolektiv zaměstnanců Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech

Videopozvánka