Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STAMMTISCH NUMMER EINS

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Stammtisch Nummer Eins

Ve   středu   21.  září  se  uskutečnil  historicky  první  Stammtisch.  Setkání  příznivců  němčiny,   kteří  mají  chuť  si   v neformální atmosféře popovídat a poklábosit v tomto libozvučném jazyce. Salónek restaurace Segafredo přivítal celkem šest účastníků, kteří se s chutí pustili do díla. Svými odhodlanými výrazy dokonce lehce vyděsili obsluhu, která nebyla ochotna konverzovat v jazyce našich západních sousedů.

Pro první setkání jsme se rozhodli průběh večera poněkud moderovat. První aktivitou bylo popisování člověka a vyprávění zážitků na základě nějaké fotografie. Diskuze se ale celkem živelně rozproudila, takže pak už nebylo příliš potřeba do ní vstupovat a večer plynul v příjemné a uvolněné atmosféře zvesela dál. Na přetřes přišly zážitky prázdninové i školní, o zábavné historky tedy rozhodně nebyla nouze. Stammgasti se rozešli po bezmála dvou hodinách s tím, že si setkání vbrzku rádi zopakují, což budiž pozitivní zprávou na závěr.

Všem zúčastněným velký dík a palec nahoru za kuráž, uchu lahodící němčinu a velmi příjemně strávený večer!

Na další setkání se těší Olga Byrtusová a Dan Kadlec!