Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÍTĚZKA CELOSTÁTNÍHO KOLA SOČ ALŽBĚTA KŘIVOHLAVÁ BUDE REPREZENTOVAT NA TAIWAN INTERNATIONAL SCIENCE FAIR

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vítězka celostátního kola SOČ Alžběta Křivohlavá bude reprezentovat na Taiwan International Science Fair

Dne 7. 10. 2022 byli v Plzni oceněni nejúspěšnější studenti z mezinárodních a celostátních soutěží v loňském školním roce včetně jejich pedagogů. Diplomy a hodnotné poukázky studentům předávali hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA.

Naše škola zaznamenala v uplynulém školním roce největší úspěch získáním prvního místa v celostátním kole SOČ. Toto místo obsadila Alžběta Křivohlavá ze třídy OkA se svojí prací týkající se barokní hudby s názvem „Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba“. Ocenění dostali rovněž oba vedoucí práce – Mgr. Dagmar Protivová z našeho gymnázia a druhým vedoucím byl Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Díky tomuto úspěchu získala naše škola z dotačního programu Nadání 2022 šek na částku 31 200,- Kč na nákup materiálního vybavení. Šek převzal při této slavnostní příležitosti ředitel školy. Za uvedené prostředky bude pořízena nová výpočetní technika do učebny hudební výchovy.

Tato vítězná práce byla vybrána do soutěže Taiwan International Science Fair, která se bude konat v únoru 2023 na Taiwanu.

Úspěšné studentce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

(vv)