Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍ KONFERENCÍ U PŘÍLEŽITOSTI 210. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za slavnostní konferencí u příležitosti 210. výročí založení naší školy

V pátek 4. listopadu 2022 se uskutečnila slavnostní konference u příležitosti 210. výročí založení naší školy.

Pozvání přijala celá řada vzácných hostů, mezi nimiž nechyběl ani poslanec Parlamentu ČR a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, zástupci Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, zástupci Města Klatov, členové Školské rady a Sdružení rodičů, bývalí ředitelé gymnázia, ředitelky a ředitelé základních i středních škol z regionu, významní absolventi školy a celá řada partnerů, kteří oslavy tohoto výročí finančně podpořili.

Součástí programu bylo také odhalení pamětní desky Jaroslava Vrchlického u hlavního vchodu. Autorem desky je uznávaný sochař Václav Fiala, který se celé akce rovněž zúčastnil.

Konferenci zahájil ředitel školy a představil hostům průřez historií i současností školy, dále pak promluvila řada pozvaných osobností. Během akce mohli hosté vyslechnout hudební vystoupení studentů školy a bylo jim představeno i několik významných historických osobností z řad absolventů. Tohoto úkolu se ujala vyučující dějepisu Mgr. Dagmar Protivová se svými studenty.

Velké poděkování patří partnerům, díky nimž se v průběhu celého roku mohla uskutečnit řada akcí připomínajících toto významné jubileum školy.

 

 

 

 

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde… 
(Mix fotografií Víta Šilhavého, Elly Konicarové, Lukáše Jarošíka)