Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2024

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací zkoušky NANEČISTO 2024

Gymnázium v Klatovech vychází vstříc žákům 5. a 7. tříd, kteří si chtějí vyzkoušet, jak probíhají a jak se hodnotí přijímací zkoušky do primy a tercie víceletého gymnázia.

Nabízí proto zdarma konání přijímacích zkoušek nanečisto za stejných podmínek jako probíhají skutečné testy. Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si žáci v reálných podmínkách vyzkoušeli, ve kterých oblastech jsou již na přijímací zkoušky připraveni výborně a na které oblasti by se měli ještě zaměřit.

K tomu jim můžou pomoci také přípravné kurzy, které naše škola v únoru a březnu pořádá a bližší informace naleznete na stránkách školy.

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v úterý 16. ledna 2024 ve 14.00 pro zájemce z 5. tříd a ve čtvrtek 18. ledna 2024 ve 14.00 pro zájemce ze 7. tříd.

Přihlásit se můžete pomocí formuláře ZDE.

Termín pro podání přihlášky je nejpozději 7. ledna 2024.