Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : UŽ TAM BUDEM?

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Už tam budem?

Dne 24. října 2022 se zúčastnil tým naší školy ve složení Matěj Skřivan (V4.B), Matěj Procházka, Magdalena Cariková, Jan Nejedlý a Štěpán Duda (všichni V3.A) natáčení vědomostní a dovednostní soutěže Už tam budem?, která se tentokrát konala v Pevnosti poznání v Olomouci.

Jak se našemu týmu dařilo můžete sledovat 9. nebo 11. prosince 2022 na Déčku.