Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPOLUPRÁCE S POŠUMAVSKÝM AUTOMOTOKLUBEM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Spolupráce s Pošumavským automotoklubem

Gymnázium J. Vrchlického se stalo partnerským subjektem POŠUMAVSKÉHO AUTO MOTO KLUBU.

Díky tomu získají žáci možnost aktivně se podílet zejména na Rallye Šumava a Rallye Vltava. Kromě toho se zapojí také do dalších akcí, se kterými PAMK vypomáhá.

Spolupráce by žákům měla přinést neocenitelné praktické zkušenosti s přípravou velkých akcí a zajistit rozšíření kompetencí k podnikavosti i mnohým dalším.

 

 

Foto: Vít Šilhavý, Pavel Hladký, FotoTeam GymKT