Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FINÁLE DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE STUDENTŮ GYMNÁZIÍ ČR A SR

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Finále dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 proběhlo v Chebu finále dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky. Letošní ročník byl věnován evropským dějinám v letech 1939-1945. Tým složený ze tří studentů kvinty A, a sice Štěpána Stichenwirtha, Michala Horského a Filipa Bernarda postoupil do finále z 2. místa krajského kola a v Chebu vybojoval velmi pěkné 13. místo (viz výsledkovou listinu). Chlapcům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole dalšího ročníku, v němž studenti budou řešit testové otázky spojené s evropskými dějinami v letech 1945-1975.

Za komisi dějepis
David Franta, jeden z finálových porotců