Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MĚSTSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Městské kolo recitační soutěže

Dne 8. 12. se v sále klatovské radnice konalo městské kolo recitační soutěže.

V kategorii „AMATÉR“ (recitátoři nenavštěvují dramatický obor ZUŠ) se na druhém místě se umístila Barbora Čadilová (V1A) a třetí místo obsadila Viktorie Schlägelová (V1A).

V kategorii „POLOPROFESIONÁL“ (recitátoři navštěvují dramatický obor ZUŠ) získala druhé místo Natálie Vágnerová (V4A).

Našim žákyním gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším ročníku této soutěže.

Za komisi českého jazyka literatury
Mgr. Iva Křišťanová a Mgr. Alena Písaříková