Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kolo astronomické olympiády

V prosinci proběhla na naší škole Astronomická olympiáda v kategoriích EF a GH, tedy žáci nižšího gymnázia. Těší nás, že do dalšího, tedy krajského kola Astronomické olympiády postupuje hned 13 žáků v kategorii EF (8. a 9. třída ZŠ), a 22 žáků v kategoriích GH (6. a 7. třída ZŠ). Na prvních místech se umístili tito výherci:

  • ve straší kategorii - Valentin Koshan (1. místo), Daniel Kollros (2. místo), Klára Zajícová (3. místo);
  • v mladší kategorii - Jan Hořejší (1. místo), Daniel Hořejší (2. místo) a Sophia Gubricová (3. místo).
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a těšíme se na výkony v dalších kolech!