Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2023

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda Plzeňského kraje 2023

Finále letošního ročníku soutěže pro 2 až 4 členné týmy se konalo 9. 2. 2023. Naši školu reprezentoval tým studentů V5.A ve složení Matěj Adam, Ondřej Hrabík a Michal Horský s projektem "Model přepravního robota". 

 

  

Další  informace o soutěži se můžete dočíst na stánkách Plzeňského kraje.