Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH ALŽBĚTY KŘIVOHLAVÉ NA TAIWAN INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2023

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch Alžběty Křivohlavé na TAIWAN INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2023

6. února studentka naší školy Alžběta Křivohlavá ze třídy OkA úspěšně prezentovala svoji práci SOČ na prestižní mezinárodní soutěži TAIWAN INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2023, která se konala přímo na Taiwanu. Její práce se týkala barokní hudby. Přesný název práce je „Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba“.

Kromě toho bude její práce prezentována ve významném britském vědeckém časopise.

Alžbětě moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, Klatov i České republiky.