Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V SOUTĚŽI KOMENSKÝ A MY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v soutěži Komenský a my

Naše gymnázium se od roku 2018 pravidelně účastní celostátního kola vědomostní a tvořivé soutěže Komenský a my. Žáci nižšího gymnázia píšou úvahu a historický test a žáci vyššího gymnázia tvoří esej; témata prací se týkají života, díla a odkazu učitele národů.

21. ročníku soutěže se za naše gymnázium zúčastnili Eliška Steiningerová (tercie A), Alžběta Křivohlavá (oktáva A) a Vojtěch Novotný (oktáva B).

Úspěšní řešitelé si prohlédli ve dnech 29.-31. března 2023 v Praze Národní pedagogickou knihovnu a Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského a poslechli koncert barokní hudby a v Brandýse nad Orlicí zhlédli výstavu soutěžních výtvarných prací a místa spojená s osobností Jana Amose Komenského.

Klatovské gymnázium letos obdrželo cenu hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., za dlouhodobou spolupráci a každoročně vysokou kvalitu odevzdaných textů.