Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY V KRAJSKÝCH KOLECH DĚJEPISNÝCH SOUTĚŽÍ, 2023

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy v krajských kolech dějepisných soutěží, 2023

V krajském kole Dějepisné olympiády uspěli naši studenti v obou kategoriích.

Kategorii nižšího gymnázia vyhrál Martin Bureš z kvarty A a v kategorii vyššího gymnázia zvítězil Štěpán Stichenwirth z kvinty A. Oba postupují za Plzeňský kraj do Ústředního kola Dějepisné olympiády, které se bude v červnu konat v Hradci Králové.

Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií se konalo v Sušici. Soutěžní tým ve složení Štěpán Stichenwirth, Michal Horský a Filip Bernard ze třídy kvinty A obsadil 2. místo a také postupuje do celostátního kola, které se již tradičně koná v Chebu.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátních kolech!