Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TÝM KLATOVSKÉHO GYMNÁZIA USPĚL NA MICROSOFT ACCESSIBILITY HACKATHONU

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Tým klatovského gymnázia uspěl na Microsoft Accessibility Hackathonu

Ve dnech 30. – 31. března se „DataShort tým“ klatovského gymnázia úspěšně účastnil akce Microsoft Accessibility Hackathon v Praze.

Projekt rozšíření webového prohlížeče o modul, který usnadňuje seniorům orientaci na webu, oslovil odbornou porotu.

Za tým DataShort soutěžili studenti sexty A: Adam Doležal, Jan Kalista, Jan Nováček, Vojtěch Trnka.

Více Adam Doležal:

Cílem bylo za 24 hodin splnit jednu ze tří výzev: pomoct seniorům s orientací na internetu, zautomatizovat proces přijímání hovorů pro Linku bezpečí a strojově rozpoznávat objekty. My jsme si vybrali výzvu první.

V týmu jsme se rozhodli pro vytvoření jednoduchého rozšíření do prohlížeče, které by obsahovalo hned několik funkcí, které pro seniory můžou být užitečné. Nakonec se nám podařilo vytvořit lupu, jednoduchý slovník s definicemi a také jsme se pokusili více upozornit na bezpečnostní prvky webových stránek. To vše je možné spravovat z jednoduchého pop-upu, který se objeví, pokud uživatel klikne na ikonku rozšíření.

Druhý den jsme náš výtvor prezentovali před odbornou porotou a celkově jsme se umístili na třetím místě z 12 týmů. Účast nám dala mnoho cenných zkušeností a rozhodně to není poslední hackathon, na který zavítáme.