Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTBAL: POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fotbal: postup do krajského kola

Ve středu 24. 4. 2023 se uskutečnilo okresní kolo ve fotbale SŠ. Naší školu reprezentovali Jan Šťastný, Marek Kutka, Pavel Sládek, Martin Frančík, Filip Tran, Matyáš Boublík, Marek Prokop, Matouš Pešek, Jan Potužník, Jan Bořánek, David Berka, Vojtěch Chroust, Dominik Fikrle, Jaroslav Bošek, Jan Mazán a Martin Lyer. Družstvo naší školy se po jedné remíze, dvou výhrách a jedné prohře stalo vítězem turnaje a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 22. 5. v Plzni.

Všem zúčastněným děkuji a blahopřeji k postupu!

Petr Mecner