Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ROSTEME S KNIHOU - CELOSTÁTNÍ KOLO LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rosteme s knihou - celostátní kolo literární soutěže

Literární práce studentky 4.A Jany Karhanové byla na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze v pátek 12. června 2023 oceněna mezi 10 nejlepšími uměleckými texty studentů středních škol ČR.

Za komisi českého jazyka a literatury gratulujeme!

David Franta