Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALŠÍ ÚSPĚCH GYMNAZIÁLNÍHO TÝMU DATASHORT

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Další úspěch gymnaziálního týmu DataShort

Gymnaziální tým DataShort (Adam Doležal, Jan Kalista, Jan Nováček a Vojtěch Trnka) se s velkým úspěchem zúčastnil letošního AT&T Hackathonu v Brně, který se konal 16. - 17. května. Tato soutěž představovala skvělou příležitost pro mladé nadšence v oblasti technologie a programování předvést své schopnosti a tvořivost.

Studenti sexty A zaujali svým projektem, který nese název "Green Brno ID". Aplikace má potenciál zlepšit život obyvatel i pobyt turistů, umí totiž zobrazit nejbližší vybraný kontejner k aktuální lokalitě uživatele/zařízení. Dále je do aplikace zakomponována lokace cykloboxů, parkomatů, středisek sběrných odpadů a elektrických nabíjecích stanic pro auta.

Větší pozornost byla věnována parkovacím domům. U nich aplikace ukazuje vždy aktuální zaplněnost a nabízí možnost navigace k nejbližšímu volnému. V poslední řadě se v aplikaci nachází PowerBI projekt, který zobrazuje turisticky zajímavá místa v Brně, infobox a jejich lokaci na mapě. Aplikaci si kdokoliv může vyzkoušet zde: https://datashort.cz/datashort/hackathon-brno/.

Za svou práci obdržel tým hned 2 ocenění. První získali Brno City Award, což je vyznamenání udělované nejlepšímu projektu, který se zaměřuje na zlepšování života v Brně a přináší inovativní řešení pro místní komunitu. Druhé ocenění představovalo celkové vítězství v soutěži.