Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZAPOJ SE I TY: PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ GYMFOTO23

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zapoj se i ty: prázdninová fotosoutěž GymFoto23

Prázdninová fotosoutěž GymFoto23

Určeno pro studenty/studentky Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech (stávající či bývalé).

Aktualizace: na četné žádosti byla soutěž otevřena i učitelům – za stejných pravidel jako u studentů. Na žádost studentů posunut termín odevzdání na 20. září. Soutěže se tak budou moci zúčastnit i naši budoucí studenti/studentky.

Téma fotografií: Náš region

Mělo by jít o fotografie z vašeho prázdninového poznávání Šumavy, Bavorského lesa, Českého lesa, Pošumaví, Klatovska, Sušicka. Můžete fotit třeba krajinu, města, vesničky, přírodu, zvířátka, broučky, vašeho psa na šumavské louce, povedenou koblihu z místní pekárny – prostě cokoliv, co vám přijde zajímavé.

U fotografie se zamyslete i nad krátkým názvem.

Fotografie by měla být pořízena mezi 1. červencem až 31. srpnem 2023, odevzdání do 20. 9. 2023

Formulář pro odeslání fotografie zde

Pokud chcete poslat více fotografií, vyplňte formulář vícekrát. Pro odeslání je třeba použít školní Google účet.

Každý fotograf může zaslat maximálně 5 fotografií, musí být jejich autorem, nesmí jít o koláže či fotomontáže.

Hodnocení fotografií provede porota soutěže.

Porotou nejlépe ohodnocené fotografie budou kvalitně vytištěny a vystaveny (i s vaším jménem a názvem fotografie) na panelech ve škole. Od jednoho fotografa budou vytištěny a vystaveny max. dvě jeho nejlépe ohodnocené fotografie. Ostatní budou zveřejněny online.

Tři fotografie k vystavení vyberou i studenti školy formou online hlasování.

Povedené a zajímavé snímky budou průběžně zveřejňovány online. Posouzení, které fotografie kritérium povedenosti (a tudíž publikovatelnosti) splňují, je plně na posouzení organizátora soutěže. Na zveřejnění nemá fotograf žádný automatický nárok.

Cenou v soutěži je tedy radost, kterou svými fotografiemi uděláte ostatním a také radost z toho, že se vaše fotografie líbí někomu jinému. Vidět svou fotografii vytištěnou a zdobící prostory školy je něco jiného, než si fotku prohlížet jen doma na obrazovce PC.

Technické parametry fotografií:

Poměr stran fotografií: 3:2, 4:3, 2:3, 3:4, 1:1 (čtverec). Tj. vyhovují fotografie z fotoaparátu či mobilu na výšku či šířku. Pozor ale, pokud byste dělali ořezy fotografií, poměr stran nutno zachovat. Podmínce nevyhovuje formát Instagram stories (9:16).

Rozlišení: delší strana minimálně 2000 px. Pokud nebudete fotit prehistorickým přístrojem nebo pokud nebudete fotku výrazně ořezávat, bude splněno.

Formát: JPG

Vyhodnocení fotosoutěže

Hodnocení zaslaných fotek porotou proběhne koncem září 2023.

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s prezentací fotografií na panelech ve škole, webu školy a Instagramu).

Z důvodu reportážních či uměleckých je sice v ČR možné fotit osoby i bez jejich souhlasu, přesto se ale raději fotografiím, na kterých by byly zachyceny osoby v detailu (a snadno identifikovatelné) vyhněte.

Odesláním snímků do soutěže nevzniká fotografovi právo na autorskou ani jinou odměnu.

Organizátoři si vyhrazují právo libovolnou fotografii vyloučit ze soutěže a to bez udání důvodu. V případě zjevného porušení pravidel může organizátor ze soutěže vyloučit přímo soutěžícího.

Organizátoři si vyhrazují právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

Dále si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže fotografie nesplňující pravidla soutěže (viz výše), fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující organizátory či třetí osoby a jejich dobrou pověst.

Posouzení, zda se fotografie splnila či nesplnila podmínky soutěže je plně v moci organizátora.

Organizátor: Gymnázium J. Vrchlického Klatovy

Porota (v abecedním pořadí příjmení): Pavel Hladký, Rudolf Salvetr, Veronika Sedláčková, Václav Skřivan, Vít Šilhavý, Kristýna Šťastná, Simona Vlčková.

Fotografie budou jednotlivými porotci bodovány na stupnici 0 až 10. Bodování je interní, nebude sdělováno dál.

Dotazy, náměty – kontaktujte Pavla Hladkého, phladky@gym-kt.cz

Dočetli jste až sem? Takže foťák do batohu, mobil do ruky a šup do přírody…

Nejčastější otázky:

Je povoleno fotit dronem?
Odpověď: Ano, povoleno.