Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTOVÉ DNY MIMO ŠKOLU – POOTAVÍ 2

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projektové dny mimo školu – Pootaví 2

Od 27. do 29. 6. 2023 měli naši žáci možnost se zúčastnit projektových dnů pořádaných na Otavě.

Během tří dnů tak získali atraktivní formou projektového vyučování rozšířit své přírodovědné a technické znalosti. Pootaví totiž nabízí nepřeberné množství možností v každé ze zmíněných oblastí. Žáci tak získali nové poznatky o charakteru vodních toků, proudění vody, umělých překážkách, ale věnovali se také např. také pozorování ledňáčků v jejich přirozeném prostředí.

Celkově se projektových dní zúčastnilo 77 žáků, kteří se měli možnost blíže seznámit a stmelit kolektiv také v rámci aktivit realizovaných na lodích i mimo ně.

(rs)

Foto: M. Holečková a J. Šach

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde