Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V DĚJEPISNÉ SOUTĚŽI GYMNÁZIÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v dějepisné soutěži gymnázií

Týmy gymnazijních žáků z celé ČR a Slovenska změřili 23. listopadu 2023 své síly na prestižní Dějepisné soutěži gymnázií, jež se koná tradičně v Chebu. Letošní téma soutěže se věnovalo evropským dějinám od postupimské až do helsinské konference (1945-1975). Klatovský tým složený ze žáků sexty A Michala Horského, Štěpána Stichenwirtha a Filipa Bernarda se opět (jako loni) osvědčil a v konkurenci 75 týmů vybojoval velmi pěkné 16. místo.

PhDr. David Franta, Ph.D., porotce

Za komisi dějepisu chlapcům blahopřejeme!