Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MKONTEXT – KRAJSKÁ ON-LINE SOUTĚŽ V MATEMATICE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

mKONTEXT – Krajská on-line soutěž v matematice

Dne 24. 1. 2024 se konalo na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni vyhlášení vítězů krajské matematické soutěže mKontext. V konkurenci několika set dalších studentů gymnázií se Karel Poslík z kvinty A umístil na čtvrtém místě. Součástí vyhlášení vítězů byly také exkurze do laboratoří jak Fakulty strojní, tak i Fakulty elektrotechnické, kde bylo možné si prohlédnout nejen zázemí pro tvorbu studentských projektů ale i prostory, kde se pracuje s chytrými textiliemi, testuje kvalita zvuku nebo pracuje s robotickou rukou.