Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE 2024

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kola Soutěže v anglickém jazyce 2024

Naši studenti získali přední místa ve všech kategoriích. Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Kategorie GIII:

1. místo: Ivana Smáhová, V6A
2. místo: Václav Matěj Košan, V6A
3. místo: Mahulena Krýslová, 3B

Kategorie VGII:

1. místo: Magdaléna Cariková, V4A

Kategorie VGI:

3. místo: Laura Süttö, V2A