Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální olympiáda

Ve středu dne 17. ledna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiáda kategorie A. Naši školu reprezentovala trojice studentů, Vojtěch Kříž ze septimy B a Jakub Turner a Vojtěch Schmidt z oktávy A. Jakub Turner se umístil z deseti účastníků na druhém místě s celkovým ziskem 25,5 bodů a postupuje do celorepublikového kola.

 Všem reprezentantům děkujeme a  Jakubovi přejeme hodně štěstí v dalším kole.