Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CELOSTÁTNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Celostátní kolo fyzikální olympiády

Student Jakub Turner z oktávy A našeho gymnázia dosáhl hezkých úspěchů ve fyzikální olympiádě v nejvyšší kategorii A. Nejprve vybojoval v krajském kole druhé místo a postoupil do celostátního kola, které se konalo o našich jarních prázdninách v Hradci Králové. Dařilo se mu i tam, získal titul "Úspěšný řešitel celostátního kola".

  Děkujeme Jakubovi za skvělou reprezentaci naší školy.