Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚČAST NAŠICH ŽÁKŮ VE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Účast našich žáků ve fyzikální olympiádě

Úspěchy našich studentů v oblasti fyziky jsou důvodem k oslavě. Tři z našich talentovaných žáků, Martin Mazanec, Rudolf Vlček a David Pašek, ze tříd V4.A a V4.B (kategorie 9. ročníků ZŠ), se po úspěšném vyřešení náročných úloh okresního kola kvalifikovali do krajského kola fyzikální olympiády. Jejich schopnost aplikovat teoretické znalosti do praktických příkladů a řešit komplexní problémy je příkladem vynikající práce, kterou na naší škole podporujeme.

V kategorii osmých ročníků ZŠ naši studenti z tercií dosáhli mimořádných výsledků, neboť obsadili první místo Magda Tauerová a druhé místo - Andrea Votípková. Jakub Turner, Lucie Molnárová a Patrik Šesták vybojovali čtvrté, páté a šesté místo. Tento úspěch je svědectvím jejich tvrdé práce, odhodlání a vášně pro fyziku. Je to také odrazem kvality našeho vzdělávacího programu a závazku učitelů poskytovat studentům nejlepší možné vzdělání. Držíme palce našim studentům v nadcházejícím krajském kole a věříme, že jejich úspěch bude pokračovat.