Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Příběhy našich sousedů

Dne 7. března 2024 se v prostorách klatovského jezuitského refektáře konala závěrečná prezentace půlročního projektu Příběhy našich sousedů.

Naši školu reprezentovaly tým z kvarty A ve složení Václav Novotný, Jan Nejedlý, David Netrval, Štěpán Duda, Tomáš Hrdlička, Matěj Procházka, Albert Bureš a Maxim Mlčák a tým ze septimy B ve složení David Eisenhammer, Ondřej Presl a Jakub Noha.

Výsledky jejich práce jsou dostupné zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/klatovy/klatovy-2023-2024/.

Odkaz na reportáž: https://plzen.rozhlas.cz/zaci-ze-skoly-v-klatovech-se-s-mistnimi-pametniky-zapojili-do-pribehu-nasich-9190777.

(df)