Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální olympiáda

Ve dnech 11. a 24. dubna proběhla krajská kola Fyzikální olympiády kategorií B, C, D a E. 
  • V kategorii E se všichni tři zúčastnění žáci naší školy stali úspěšnými řešiteli. Nejlépe si vedl Martin Mazanec z kvarty A, který se umístil na 5. místě.
  • Do krajského kola kategorie D se probojovalo 6 žáků prvních ročníků, přičemž 5 z nich toto kolo vyřešilo úspěšně. Nejlepšího umístění (7. a 8. místa) dosáhli se shodným počtem bodů Natálie Manoušková a Jan Votípka z kvinty A.
  • Nejlepších výsledků dosáhli naši studenti v kategorii C, kde se mezi úspěšné řešitele zařadilo hned 6 z nich. Jako druhý se umístil Jan Kuchař ze sexty A a pátý David Stýblo ze sexty B.
  • V kategorie B pro studenty třetích ročníků si ze tří zúčastněných nejlépe vedl Michal Šos ze 3.A (6. místo).