Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CO TO JE GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKA?

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Co to je gymnaziální padesátka?  

Gymnaziální padesátka je turistická akce, které dnes neodmyslitelně patří do jarního kalendáře všech milovníků aktivního pohybu v přírodě a to nejen Plzeňského kraje. Již přes čtyřicet let každoročně symbolicky zahajuje turistické sportovní aktivity konané v okolí Klatov a pro mnohé představuje i místo pro pravidelné setkávání se sportovními přáteli.

Tato sportovní událost je pořádána tradičně v polovině dubna v různých variantách tras pro pěší, cyklisty a běžce. Tento dálkový pochod, cyklistická vyjížďka a vytrvalostní běh se konají bez ohledu na počasí, které však má vliv na počet zájemců o Gymnaziální padesátku. Když je hezky, pohybuje se počet kolem osmi set pěšců a cyklistů. Počet pěších turistů v současnosti převažuje.

Padesátka je organizována pro nejširší veřejnost, především se ale snaží do jarní přírody vylákat mladé lidi a hlavně žáky gymnázia. Ti se také starají o přípravu a organizaci závodu. Pomáhají s vyznačováním tratí, které částečně vedou po stávajících značených turistických cestách a částečně po vlastním značení. Dále zajišťují tradiční kontroly na klíčových místech trati. Tento pochod je také ideálním místem pro setkání absolventů naší školy, kteří při zdravém pohybu v přírodě rádi vzpomínají na svá léta strávená na gymnáziu i na zážitky z předchozích ročníků.

Trasy jsou koncipovány tak, že tvoří postupně se prodlužující smyčky orientované podél jedné směrové osy se společným začátkem a cílem u budovy gymnázia. Nejprve bylo pět takových tras do pěti různých směrů a po pěti letech se cyklus opakoval. Později přibyly ještě trasy do okolí Strážova a Lužan. Proto ten, kdo absolvuje bez přerušení sedm za sebou jdoucích ročníků, bude okolí Klatov znát opravdu dobře.

Každý, kdo po absolvování trasy dorazí do cíle, obdrží pěkný pamětní diplom a upomínkové předměty. Domů se tak vrací s pocitem aktivně prožitého dne. 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ